Buscar en esta web
Compartir página
AddThis Social Bookmark Button
Etiquetas / Tags
Check your module configuration please...
"los "tango aavv actividades acto actos adrian africa aine albor alice allariz almeida alumnas alumnos amigas amigos amigs aniversario antonio auga auria badillo bar barja bases bentraces biblioteca bolo boveda briscioli caetano cafe caixa calendario canta cantautor carballiÑo carballiño carla carmen castellano ceip celsa centro chelmick circulo ciudad civico colectivo colegio colegios colexio concello concierto conciertorecital conclusiones concurso corazon correa cristina cronica dato david del descubrir deulofeu dia dicken´s donacion duelo educativas emilio enamorados enamorads encontro encuentro english entrega entrevista entrevistas enves ermida escola escudero espectaculo estas estrada falaron feira felicidades femenino fernandez fernando fiesta filomena finalistas francisco franÇais frida" gago gala galego galicia generales gonzalez herrera homenaje idilio iii infraestructuras inmaculada instituto internacional jaime javier jorge jose josebe jovenes juan julio kozak las leandro letras libro libros lira los luna lusogalaico manuel maria menassa mendez mexicana miembros miguel mirem morgade mundos muÑoz mÚsica nana noriega noticias objetivos olimpia orensano otero otras ourense pablo para participantes pedrayo peregrino perez picon poemas poesia poesia" poesÍa poetas poetico por portugues poza prado premios presentacion presentaciÓn presentados primaria programa pub publicaciones radio ramallo ramon ramos recital recital"jovenes recitales recursos region republica resendiz ribeiro roberto rocio rock&roll rosa roteiro salamanca salgado santos saÚdo serpigo sierra silencios simÕes soler stella sueiro suso tardes terra tizona toluca trabajos traballos vai viana videos virgilia visita visitas vistahermosa voz webs xantar xuventudes ¿que Óscar

Visitas
Acceder
Google PageRank
PageRank Checker

Finalizado o prazo de presentación de traballos para participar no IV CONCURSO DE POESÍA "CÍRCULO POÉTICO OURENSÁN" para alumnas e alumnos de Primaria e ESO da cidade de Ourense presentáronse ao mesmo dez colexios: A Ponte, Amadeo Barroso, Carmelitas, Concepción Areal, Miraflores, Manuel Sueiro, Maristas, Padre Feijoo, Purísima e Virxe de Covadonga. As poesías que se presentan a concurso son 293, das cales 227 corresponden a alumnas e alumnos de Primaria e 66 a ESO.

Debido á gran cantidade de traballos presentados decidimos modificar as bases do concurso e en vez de seleccionar 10 finalistas de Primaria e 10 de ESO, de todas elas o xurado elixirá como poesías finalistas 30 de Primaria e 20 de ESO, que se darán a coñecer o 16 de Marzo de 2015 e todas elas formarán parte da Antoloxía "Cando falo de Ourense ou meu corazón dime..." proxecto editorial de Círculo Poético Orensán e do cal cada autor recibirá dous exemplares que se entregarán na gala do seguinte concurso.

De entre as finalistas o xurado elixirá ás poesías galardoadas co primeiro, segundo e terceiro premio tanto de Primaria coma de ESO, cuxo resultado de dará a coñecer o día 11 de Abril do 2015 nun acto público con participación de todos os concursantes que terá lugar na Escola de Artes Escénicas do Concello de Ourense, Rúa dá Canle n.º 4 (Ao lado do Auditorio). Ademais neste acto entregáranse dous exemplares do libro OURENSE DE PEDRA E AUGA aos finalistas do III concurso de poesía así como 10 exemplares para a biblioteca dos colexios que participaron nesa ocasión.

Comentarios (0)

Actualizado ( Miércoles, 11 de Febrero de 2015 09:07 )

 


O CÍRCULO POÉTICO ORENSÁN

CONVOCA

O IV CONCURSO DE POESÍA INÉDITA  CO TEMA:

“CANDO FALO DE OURENSE O MEU CORAZON DIME…”

BASES:

1.- Poderán participar todos os alumnos e alumnas de primaria e primeiro e segundo ciclo da ESO dos colexios da cidade de Ourense.

2.- A participación será cun só poema, en galego ou en castelán, o cal deberá ser inédito, non premiado noutros certames e que non estea integrado noutro concurso.

3.- Cunha extensión máxima de 40 versos.

4.- Entregarase en folla tamaño carta, por unha soa cara a dobre espazo en letra arial 12, ou ben en formato dixital.

5.- A obra presentaranse baixo pseudónimo ou lema, que figurará na primeira páxina así como no exterior da plica, como única identificación. No interior da devandita plica achegaranse os seguintes datos: nome e apelidos, dirección e correo electrónico, teléfono, breve nota biográfica e colexio ao que pertence.

6.- O poema entregarase na recepción do Hotel Francisco II, rúa Bedoya n.º 17 - Ourense-, ou nas oficinas de cada Colexio participante, en CD ou impreso, en sobre pechado e con pseudónimo; á parte a plica en sobre pechado e co mesmo pseudónimo.

7.- Os orixinais non premiados destruiranse tras o fallo do premio, sen que se manteña correspondencia ningunha sobre eles.

8.- A data límite de entrega de traballos será o 31 de Xaneiro do 2015, ao día seguinte dende as oficinas dos centros poñeranse en contacto con Círculo Poético para que algún dos seus membros pasen a recoller os traballos.

9.- O xurado estará formado por cinco membros de Círculo Poético Ourensán e por tres escritores recoñecidos e de prestixio no campo da literatura aos que se lles enviarán os  traballos  por vía electrónica, a súa composición só se fará pública coincidindo coa difusión do seu fallo. O xurado, que actuará con liberdade e discreción, e cuxas decisións son inapelables, corresponderá discutir e emitir o fallo.

10.- Os resultados daranse a coñecer o 11 de Abril do 2015 nun acto público con participación de todos os concursantes que terá lugar na Escola de Artes Escénicas do Concello de Ourense, rúa da Canle n.º 4 (Ao lado do Auditorio).

11.- As plicas quedasen en resgardo do Círculo Poético Orensán.

12.- Entregarase diploma de participación a cada participante.

13.- Os premios serán os seguintes:

ALUMNOS E ALUMNAS DE PRIMARIA


- 1º PREMIO: Trofeo e un lote de 5 libros de poesía asinados e dedicados polos autores ou autoras e diploma.

- 2º PREMIO: Trofeo e un lote de 3 libros de poesía asinados e dedicados polos autores ou autoras e diploma.

- 3º PREMIO: Trofeo e un lote de 2 libros de poesía asinados e dedicados polo autor ou autora e diploma.

- 4º ao 10º PREMIOS: Diploma.


ALUMNOS E ALUMNAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO CICLO DA ESO


- 1º PREMIO: Trofeo e un lote de 5 libros de poesía asinados e dedicados polos autores ou autoras e diploma.

- 2º PREMIO: Trofeo e un lote de 3 libros de poesía asinados e dedicados polos autores ou autoras e diploma.

- 3º PREMIO: Trofeo e un lote de 2 libros de poesía asinados e dedicados polo autor ou autora e diploma.

- 4º ao 10º PREMIOS: Diploma.


14.- Os 20 participantes gañadores recibirán ademais como premio a publicación do poema na Antoloxía: "Cando falo de Ourense o meu corazón dime... " proxecto editorial de Círculo Poético Orensán e do cal recibirán dous exemplares cada gañador, que se entregarán na gala do seguinte concurso.

15.- Os casos non previstos na presente convocatoria serán resoltos polo comité organizador.


En Ourense, a 26 de Novembro de 2014


D. José Antonio Santos Guede D. José Ramón Fernández Morgade
Secretario                                            Presidente
CIRCULO POETICO ORENSÁN             CIRCULO POETICO ORENSÁN

Comentarios (0)

Actualizado ( Miércoles, 14 de Enero de 2015 18:32 )

 

EL CIRCULO POETICO ORENSANO

CONVOCA

EL IV CONCURSO DE POESÍA INÉDITA  CON EL TEMA:

“CUANDO HABLO DE OURENSE MI CORAZON ME DICE…”

BASES:

1.- Podrán participar todas las alumnas y todos los alumnos de primaria y primer y segundo ciclo de la ESO de los colegios de la ciudad de Ourense.

2.- La participación será con un solo poema, en gallego o en castellano, el cual deberá ser inédito, no premiado en otros certámenes y que no esté integrado en otro concurso.

3.- Con una extensión máxima de 40 versos.

4.- Se entregará en hoja tamaño carta, por una sola cara a doble espacio en letra arial 12, o bien en formato digital.

5.- La obra se presentarán bajo seudónimo o lema, que figurará en la primera página así como en el exterior de la plica, como única identificación. En el interior de dicha plica se adjuntarán los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección y correo electrónico, teléfono, breve nota biográfica y colegio al que pertenece.

6.- El  poema deberá entregarse en la recepción del Hotel Francisco II, calle Bedoya nº 17 – Orense-, o en las oficinas de cada Colegio participante, en CD o impreso, en sobre cerrado y con seudónimo; aparte la plica en sobre cerrado y con el mismo seudónimo.

7.- Los originales no premiados se destruirán tras el fallo del premio, sin que se mantenga correspondencia alguna sobre ellos.

8.- La fecha límite de entrega de trabajos será el 31 de Enero del 2015, al día siguiente desde  las oficinas de  los centros se pondrán en contacto con Círculo Poético para que alguno de sus miembros pasen a recoger los trabajos.

9.- El jurado estará formado por cinco miembros de Círculo Poético Orensano y por tres escritores reconocidos y  de prestigio en el campo de la literatura a quienes se les enviarán los trabajos por vía electrónica, su composición sólo se hará pública coincidiendo con la difusión de su fallo. Al jurado, que actuará con libertad y discreción, y cuyas decisiones son inapelables, corresponderá discutir y emitir el fallo.

10.- Los resultados se darán a conocer el 11 de Abril del 2015 en un acto público con participación de todos los concursantes que tendrá lugar en la Escuela de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Ourense, calle Canle nº 4 (Al lado del Auditorio).

11.- Las plicas quedaran en resguardo del Círculo Poético Orensano.

12.- Se entregará diploma de participación a cada participante.

13.- Los premios serán los siguientes:

ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA

- 1º PREMIO: Trofeo y un lote de 5 libros  de poesía firmados y dedicados por los autores ó autoras y diploma.

- 2º PREMIO: Trofeo y un lote de 3 libros de poesía firmados y dedicados por los autores ó autoras y diploma.

- 3º PREMIO: Trofeo y un lote de 2 libros de poesía firmados y dedicados por el autor ó autora y diploma.

- 4º al 10º PREMIOS: Diploma.

ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMER Y SEGUNDO  CICLO DE LA ESO

- 1º PREMIO: Trofeo y un lote de 5 libros  de poesía firmados y dedicados por los autores ó autoras y diploma.

- 2º PREMIO: Trofeo y un lote de 3 libros de poesía firmados y dedicados por los autores ó autoras y diploma.

- 3º PREMIO: Trofeo y un lote de 2 libros de poesía firmados y dedicados por el autor ó autora y diploma.

- 4º al 10º PREMIOS: Diploma.

14.- Los 20 participantes ganadores recibirán además como premio la publicación del poema en la Antología: “Cuando hablo de Ourense mi corazón me dice…”, proyecto editorial de Círculo Poético Orensano y del cual recibirán dos ejemplares cada ganador, que será entregado en la gala del siguiente concurso.

15.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

En Ourense, a 26 de Noviembre de 2014


D. José Antonio Santos Guede D. José Ramón Fernández Morgade

Secretario                                           Presidente 
CIRCULO POETICO ORENSANO         CIRCULO POETICO ORENSANO

 

Comentarios (0)

Actualizado ( Miércoles, 14 de Enero de 2015 18:35 )